MaritimeBank công bố hợp đồng sáp nhập MekongBank

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MaritimeBank) vừa công bố bản Hợp đồng sáp nhập tổ chức tín dụng 0906/2014/HĐSN/MSB-MDB đã ký từ năm 2014.
MaritimeBank công bố hợp đồng sáp nhập MekongBank

Bản hợp đồng này được gửi tới các chủ nợ với những điều khoản cụ thể về chương trình sáp nhập giữa MaritimeBank và MekongBank, tỷ lệ hoán đổi cổ phần, xử lý các khoản nợ, sử dụng lao động…

Việc sáp nhập này vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận ngày 18/3/2015 và trước đó, Đại hội cổ đông năm 2014 của 2 ngân hàng cũng đã thông qua về mặt chủ trương. Dự kiến, tại kỳ Đại hội cổ đông năm 2015 tới đây sẽ thông qua phương án sáp nhập này.

Cụ thể, theo hợp đồng sáp nhập này, MekongBank sáp nhập vào MaritimeBank để hình thành một ngân hàng mới quy mô lớn hơn, mang tên, thương hiệu của MaritimeBank. Toàn bộ tài sản, quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của MekongBank sẽ được chuyển giao sang MaritimeBank và MekongBank sẽ chấm dứt sự tồn tại.

Cổ phần MekongBank sẽ được hoán đổi thành cổ phần MaritimeBank theo tỷ lệ 1:1 và MaritimeBank sẽ phát hành thêm 375 triệu cổ phần, tương ứng 3.750 tỷ đồng vốn điều lệ của ngân hàng bị sáp nhập.

Ngân hàng MaritimeBank sau sáp nhập có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng, tổng tài sản 113.000 tỷ đồng, đội ngũ nhân sự hơn 5.000 người, hệ thống mạng lưới gần 300 điểm trên toàn quốc. Mọi hoạt động kinh doanh, hệ thống, khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ… vẫn được duy trì và chuyển giao sang ngân hàng sau sáp nhập.

Việc MekongBank sáp nhập vào Maritime Bank cũng giúp 2 ngân hàng phát huy được nhiều thế mạnh, gia tăng vị thế trên thị trường, đa dạng hóa được các sản phẩm, dịch vụ, mang lại thêm nhiều lợi ích và sự thuận tiện cho các phân khúc khách hàng.

Đáng chú ý, MaritimeBank cho biết, kể từ khi sáp nhập, tất cả các khoản phải thu, toàn bộ tổng tài sản của MekongBank sẽ do ngân hàng này thụ hưởng, kế thừa. MaritimeBank có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết (kể cả khởi kiện) để thu hồi các khoản phải thu này. Ngân hàng sẽ tiếp tục các thủ tục tố tụng, vụ kiện bởi hoặc chống đối lại MekongBank.

Liên quan đến phương án sử dụng lao động, MaritimeBank cũng sẽ duy trì các hợp đồng lao động đã ký kết còn hiệu lực trước ngày sáp nhập. Đối với người lao động không muốn tiếp tục làm việc tại MaritimeBank, thì sẽ chấp dứt hợp đồng lao động.

Theo TBKD