LienVietPostBank bắt tay Vinasme hỗ trợ tài chính cho SME trên toàn quốc

VietTimes -- Ngày 19/04/2018 - Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) và Hiệp hội vừa ký kết Thỏa thuận Hợp tác khung tại Hà Nội, nhằm phối hợp triển khai các giải pháp hỗ trợ tài chính toàn diện cho đối tượng là hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam (VINASME) cũng như các doanh nghiệp SME trên toàn quốc.
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME và ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank ký thỏa thuận hợp tác.
Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME và ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị LienVietPostBank ký thỏa thuận hợp tác.

Trên cơ sở Thỏa thuận Hợp tác, hai bên sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng, các chương trình sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng ưu đãi, phù hợp nhất cho hội viên Hiệp hội và doanh nghiệp nhỏ và vừa trên toàn quốc; tìm kiếm và kêu gọi nguồn vốn từ Chính phủ, các quỹ trong và ngoài nước và các tổ chức tài chính quốc tế, giúp hội viên tham gia chương trình tín dụng của LienVietPostBank, nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cộng đồng DNNVV phát triển bền vững và lành mạnh theo mục tiêu của Chính phủ.

Đặc biệt, LienVietPostBank cũng cam kết hỗ trợ về công nghệ và dịch vụ ngân hàng số đối với các doanh nghiệp dựa trên nền tảng năng lực và sản phẩm Ví Việt sẵn có.

VINASME là tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam, có trụ sở đặt tại tầng 10, Nhà D, Khách sạn Thể Thao, Làng sinh viên Hacinco, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Đây là lực lượng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế với số lượng doanh nghiệp theo thống kê đến cuối năm 2016 đạt gần 500.000 đơn vị, chiếm 98% số lượng doanh nghiệp cả nước và cấp việc làm cho 5,7 triệu lao động, chiếm 44% lực lượng lao động làm việc tại các loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có khoảng hơn 200.000 DNNVV được cấp vốn từ hệ thống ngân hàng, chưa tương xứng với quy mô hiện có của khu vực này. Chính phủ trong thời gian qua đã ban hành nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ các DNNVV phát triển trong đó có Luật Hỗ trợ các DNNVV có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Cơ hội để các ngân hàng hỗ trợ vốn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới các DNNVV sẽ tiếp tục mở rộng.

Hiện nay, việc đẩy mạnh hỗ trợ các DNNVV vẫn còn gặp phải một số khó khăn đặc biệt là trong công tác cho vay do các doanh nghiệp này thường không đủ điều kiện về tài sản đảm bảo, hồ sơ sổ sách đặc biệt là báo cáo tài chính chưa rõ ràng, năng lực quản trị điều hành còn hạn chế, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh và cần mức lãi suất vay hợp lý. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác với VINASME không chỉ là cơ hội để hai bên khai thác những thế mạnh của nhau, mà còn nâng cao khả năng quản lý và giảm thiểu rủi ro tín dụng.