Liên minh cánh tả Ukraine tự tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Liên Xô giải phóng Kiev

Theo báo "Mùa xuân Nga", kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thành phố Kiev khỏi phát xít Đức và phe Trục, lực lượng đảng "Cánh tả" đối lập Ukraine đã diễu hành dọc theo đường phố, đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài Chiến sỹ vô danh và Anh hùng giải phóng Kiev.
Liên minh cánh tả Ukraine tự tổ chức kỷ niệm 72 năm ngày Liên Xô giải phóng Kiev

Lực lượng "Cánh tả" đối lập tổ chức cuộc tuần hành này gồm liên minh các đảng chính trị cánh tả và trung tả, và các tổ chức cộng đồng Ukraine. 

Nội dung chính của cuộc tuần hành bao gồm các hoạt động đặt hoa tưởng niệm tại đài tưởng niệm Anh hùng giải phóng Kiev, Anh hùng Liên Xô, Tư lệnh phương diện quân Ukraina - Nguyên soái Nikolai Fyodorovich Vatutin. 

Sau đó, những người tham gia đã tuần hành trên các đường phố Kiev, với điểm đến là tượng đài  Chiến sĩ Vô danh trong công viên Vinh quang Vĩnh cửu.

Theo QPAN