Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

VCS, AGM, THA, TMC, VXB, BCE, TDW, DNL, PIS, TIP vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

CTCP ô tô Trường Hải (THA – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 26/5/2016.

CTCP Vicostone (VCS): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 27/5/2016. Đồng thời VCS chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 24,99:100.

CTCP Xuất Nhập Khẩu An Giang (AGM): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Thương mại XNK Thủ Đức (TMC): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tổng tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 25/5/2016.

CTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre (VXB): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 3/6/2016.

CTCP Cấp nước Thủ Đức (TDW): Ngày 16/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2015 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 1/6/2016.

CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương (BCE): Ngày 9/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL - UPCoM): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 31/5/2016.

Tổng công ty Pisico Bình Định – CTCP (PIS – UPCoM): Ngày 11/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thực hiện 19/5/2016.

CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa (TIP): Ngày 12/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 25/5/2016.

Theo Trí thức trẻ