Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số

Số liệu được Tổng cục Thống kê cập nhật ngày 28/9 cho biết tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2019 đạt 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây. Nhận định chung, đơn vị này cho biết kinh tế vĩ mô được ổn định, lạm phát được kiểm soát thấp nhất trong 3 năm 2017 - 2019, tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm giảm dần.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý III/2019 ước tính tăng 7,31% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 6,82% của quý I và 6,73% của quý II năm nay.

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 1.

Tính chung 9 tháng năm 2019, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong 9 năm trở lại đây.

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 2.

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,02%, đóng góp 4,8% vào mức tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,36%, đóng góp 52,6%; khu vực dịch vụ tăng 6,85%, đóng góp 42,6%.

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 3.

Tổng cục Thống kê cho biết công nghiệp và xây dựng vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho tăng trưởng chung của nền kinh tế. Nếu xem xét trong khu vực này, điểm sáng vẫn tiếp tục là công nghiệp chế biến chế tạo. 

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 4.

Khu vực dịch vụ cũng có sự tăng trưởng nhẹ khi đạt 6,85%, cao hơn mức tăng 6,75% của cùng kỳ năm 2018.

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 5.

Về cơ cấu nền kinh tế 9 tháng, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 13,20% GDP; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,98%; khu vực dịch vụ chiếm 42,74%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 10,08%.

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 6.

Nếu so sánh về cơ cấu nền kinh tế năm 2019 với năm 2018, có thể thấy ngành nông lâm thủy sản đã giảm dần, trong khi đó, dịch vụ và công nghiệp xây dựng tăng lên. 

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 7.

Về kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, số liệu cho thấy tổng kim ngạch đạt 382,72 tỷ USD, cao nhất của 9 tháng từ trước đến nay. 

Kinh tế Việt Nam 9 tháng qua các con số - Ảnh 8.

(đơn vị: tỷ USD)

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 9 tháng năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, tăng 28,2%; tiếp đến là thị trường EU, giảm 0,7%; Trung Quốc giảm 3,8%...

Còn về nhập khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với mức tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là thị trường Hàn Quốc, thị trường ASEAN...

Theo Trí thức trẻ

Link gốc: http://cafef.vn/kinh-te-viet-nam-9-thang-qua-cac-con-so-20190928184925191.chn