Kinh khủng cảnh thử ngư lôi hạt nhân T-5 của Liên Xô

Đây là loại ngư lôi phóng theo đường ngắm thẳng mang đầu đạn hạt nhân. Phát triển ngư lôi bắn thẳng với đầu đạn hạt nhân T-5 được NII-400 (SNII – Gidropribor) bắt đầu vào năm 1953. Chỉ huy thiết kế ngư lôi- A.M. Borusko, và sau đó là Koliadin - V.A.Kalutaev, tiếp sau là G.I.Porstnov.
Ngư lôi T-5
Ngư lôi T-5

 Đầu đạn hạt nhân được chế tạo bởi Trung tâm nghiên cứu vũ khí hủy diệt lớn, Bộ quốc phòng KB-11 Liên bang xô viết dưới sự chỉ đạo của Iu. B. Xariton. Đầu đạn, hệ thống kích nổ tự động được sản xuất và lắp đặt tại chi nhánh của KB-11 tại Moscow. Thiết kế chính kỹ sư trưởng N.L.Duxov.

Lần thử nghiệm thứ 1 được triển khai trên bãi thử Semipalatinsk và ngày 19.10.1955. Thử nghiệm không thành công, khối nổ mồi không kích nổ đầu đạn hạt nhân (đây cũng là trường hợp duy nhất của lịch sử thử đầu đạn hạt nhân Xô viết). Khi tiến hành thử nghiệm ngư lôi trên hồ Ladozh khi bắn 15 quả đạn thì có 4 quả ngư lôi không đi hết được đoạn đường đến mục tiêu và nổ sớm, do công tắc thủy tĩnh hoạt động sớm. 

Lỗi kỹ thuật do khoảng nhiệt độ hoạt động của đầu đạn là – 0 đến 25oC, do ngư lôi không được sấy ấm nên không hoạt động theo chương trình, khiếm khuyết nhanh chóng được loại bỏ. Theo chỉ lệnh của Bộ quốc phòng Liên bang, ngày 13.4.1955 trên bãi thử Newland tiến hành thử nghiệm ngư lôi T-5 mang đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Ở độ sâu 12 m vụ nổ đã đánh chìm tàu ngầm quét mìn mục tiêu mẫu 253 .

Clip thử ngư lôi T-5

Theo Thanh Niên