Khu công nghiệp sinh thái mang lại hiểu quả cao và bảo vệ môi trường

VietTimes -- Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Trong đó, mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới.
Khu công nghiệp sinh thái là mô hình mới sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các khu công nghiệp.
Khu công nghiệp sinh thái là mô hình mới sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các khu công nghiệp.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mô hình khu công nghiệp sinh thái mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng cao, bảo vệ môi trường và nâng tính cạnh tranh của các khu công nghiệp.

Cụ thể, đây là mô hình mới sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các khu công nghiệp qua việc đa dạng hóa ngành nghề, lĩnh vực đầu tư (khu công nghiệp đô thị dịch vụ, khu công nghiệp hỗ trợ), làm giảm chi phí sản xuất kinh doanh qua sản xuất sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên (khu công nghiệp sinh thái).

Mô hình khu công nghiệp sinh thái là mô hình đã được nghiên cứu từ đầu thập niên 90 và phát triển mạnh mẽ tại các nước phát triển như Mỹ, Canada, Đan Mạch và sau này là các quốc gia Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…Mô hình này được đánh giá là đã mang lại các lợi ích về kinh tế, xã hội, môi trường cho các quốc gia áp dụng.

Về lợi ích kinh tế, đối với Hàn Quốc, trong giai đoạn 2005-2014, thực hiện chuyển đổi 51 khu công nghiệp sang hoạt động theo mô hình khu công nghiệp sinh thái tạo ra lợi ích kinh tế quy đổi khoảng 1,3 tỷ USD.

Đối với việc phát triển khu công nghiệp tại Việt Nam hiện nay và qua thực tiễn đang thí điểm tại 3 khu công nghiệp tại các địa phương là Ninh Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ cho thấy, cần áp dụng mô hình khu công nghiệp sinh thái để đảm bảo hiệu quả hơn về sử dụng năng lượng và bảo vệ môi trường, nâng cao tính cạnh tranh của các khu công nghiệp.

Do đó, dự thảo Nghị định đã quy định các nội dung về khu công nghiệp sinh thái, bao gồm: khái niệm về khu công nghiệp sinh thái; mục tiêu phát triển khu công nghiệp sinh thái; chính sách chuyển đổi sang khu công nghiệp sinh thái; tiêu chí khu công nghiệp sinh thái; và ưu đãi đối với doanh nghiệp trong khu công nghiệp sinh thái.

Vì vậy, Nhà nước khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư thành lập mới hoặc chuyển đổi khu công nghiệp đã thành lập sang hoạt động theo mô hình khu công nghiệp sinh thái; đồng thời sẽ lựa chọn toàn bộ diện tích hoặc một phần diện tích của khu công nghiệp nằm trong quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp của cả nước tại các địa phương có tiềm năng phát triển để hỗ trợ phát triển theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Nhà đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp sinh thái được hưởng các ưu đãi áp dụng đối với đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định pháp luật và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hỗ trợ về thủ tục hành chính, tư vấn kỹ thuật, xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin hợp tác đầu tư.