Kho ngoại quan: Nơi ế ẩm, nơi thiếu kho

Nhiều DN kinh doanh kho ngoại quan không đáp ứng được quy định phải có diện tích tối thiểu 5.000m², trong khi nhiều DN lại xin mở rộng thêm là thực tế đang diễn ra.
Phần lớn các kho ngoại quan tại TP.HCM đều không sử dụng, khai thác hết công suất.
Phần lớn các kho ngoại quan tại TP.HCM đều không sử dụng, khai thác hết công suất.

Nhiều kho không đạt chuẩn

Cục Hải quan TP.HCM cho biết, hiện đơn vị đang quản lý 19 DN kinh doanh kho ngoại quan. Trong đó có 8 DN sở hữu kho ngoại quan chưa tiến hành mở rộng diện tích theo quy định tại khoản 6 Điều 63 Thông tư 128/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Cụ thể: “Kho ngoại quan phải có diện tích tối thiểu 5.000 m² (bao gồm nhà kho, bãi và các công trình phụ trợ), trong đó khu vực kho chứa hàng phải có diện tích từ 1.000 m² trở lên”.

Từ thực tế trên, để thực hiện đúng quy định đối với kho ngoại quan theo Thông tư 128/2013/TT-BTC, Cục Hải quan TP.HCM đề xuất các giải pháp cụ thể.

Đối với kho ngoại quan của CTCP kho vận miền Nam, diện tích 3.200 m² được thành lập từ năm 2004 theo quyết định của Tổng cục Hải quan. Sau 10 năm hoạt động, ngày 21/10/2014, CTCP kho vận miền Nam có công văn đề nghị chấm dứt hoạt động kho ngoại quan, vì vậy đề xuất Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động của kho ngoại quan này.

Đối với 7 kho ngoại quan còn lại, hầu hết chỉ có diện tích từ 1.000 m² đến 3.100 m², thấp hơn nhiều so với quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC. Mặc dù, Thông tư đã có hiệu lực được hơn 1 năm, nhưng các DN kinh doanh kho ngoại quan nêu trên đều chưa mở rộng được diện tích. Một số DN đưa ra lý do chưa mở rộng được diện tích theo quy định vì mặt bằng diện tích sử dụng chật hẹp, không thể mở rộng thêm.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, khả năng khai thác hàng hóa gửi kho ngoại quan của các DN trong thời gian qua hạn chế do vướng các quy định như không được đưa hàng tiêu dùng từ kho ngoại quan vào nội địa nên phần lớn các kho ngoại quan tại TP.HCM đều không sử dụng, khai thác hết công suất. Một số DN chuyển hướng thu hẹp kho ngoại quan để chứa hàng nội địa. Giá thuê kho ngoại quan tại TP.HCM cao hơn so với các địa bàn khác nên các DN phải cân nhắc, tính toán hiệu quả kinh doanh.

Đối với các kho này, Cục Hải quan TP.HCM sẽ ra quyết định tạm dừng hoạt động theo quy định. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ra quyết định tạm dừng, nếu DN có văn bản và đáp ứng các điều kiện mở rộng diện tích kho ngoại quan theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì Cục Hải quan TP.HCM sẽ thực hiện các bước thủ tục công nhận mở rộng diện tích kho ngoại quan.

Trường hợp quá 3 tháng kể từ ngày ra quyết định tạm dừng mà DN sở hữu kho ngoại quan chưa tiến hành mở rộng diện tích kho ngoại quan theo quy định, Cục Hải quan TP.HCM sẽ báo cáo Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động các kho ngoại quan này.

Đề xuất mở rộng kho ngoại quan

Khác với TP.HCM, tại Bình Dương, một trong hai địa phương có số lượng kho ngoại quan lớn nhất các tỉnh phía Nam, các DN kinh doanh kho ngoại quan tại đây cho biết, các kho ngoại quan đều hoạt động hết công suất nên đang xin được mở rộng thêm vì nhu cầu thuê kho ngoại quan rất lớn.

Theo Cục Hải quan Bình Dương, trên địa bàn hiện có 19 kho ngoại quan đã được Tổng cục Hải quan ra quyết định thành lập. Trong đó có 18 kho đang hoạt động bình thường và 1 kho ngoại quan mới được thành lập, bắt đầu đưa vào hoạt động. Theo đánh giá của Cục Hải quan Bình Dương, hầu hết kho ngoại quan trên địa bàn đều hoạt động hết công suất thiết kế.

Hiện nay, các DN chế biến và sản xuất đồ gỗ gia dụng tại Bình Dương có nhu cầu rất lớn trong việc thuê kho ngoại quan để gửi hàng. Vì vậy việc thành lập kho ngoại quan sẽ đáp ứng nhu cầu thuê kho ngoại quan của các DN trong vùng. Hàng hóa đưa ra, đưa vào kho ngoại quan được theo dõi bằng sổ sách, phần mềm, các kho đều có hệ thống máy tính và áp dụng chương trình phần mềm quản lý kho ngoại quan.

Mới đây, Cục Hải quan Bình Dương vừa đề xuất Tổng cục Hải quan chấp thuận chủ trương thành lập kho ngoại quan của CTCP giao nhận vận tải U&I tại Thị xã Tân Uyên- Bình Dương trên diện tích trên 35.000 m², bao gồm diện tích kho trên 30.000 m²; diện tích bãi trên 5.000 m².

Mục đích thành lập kho ngoại quan này nhằm cung cấp dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa bao gồm: lưu trữ các sản phẩm từ gỗ, nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất và chế biến gỗ và các mặt hàng khác cho khách hàng trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận; hàng hóa từ nước ngoài gửi vào kho ngoại quan chờ xuất khẩu sang nước thứ ba. Được biết hiện CTCP giao nhận vận tải U&I đang kinh doanh kho ngoại quan, với tổng diện tích kho trên 118.000 m², công suất hoạt động của các kho này đạt 100%.

Ngoài thành lập mới, một số DN kinh doanh kho ngoại quan trên địa bàn tỉnh Bình Dương còn xin mở rộng kho ngoại quan để hoạt động.

Theo Báo Hải Quan