Sạc pin để qua đêm, nên hay không?

Sạc pin để qua đêm, nên hay không?

Theo Cadex, hãy rút sạc ngay khi điện thoại đã được sạc đầy. Một khi smartphone của bạn đã 100% sạc đầy, thì nó vẫn sẽ nhận điện từ từ để giữ 100% khi vẫn đang cắm sạc. Nó sẽ làm cho pin sốc cao, ở trạng thái căng, theo đó sẽ làm phá vỡ thành phần hóa học bên trong.