IPO Vigecam: Diễn biến mới nhất

VietTimes -- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty mẹ - Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp (Vigecam).
Phiên IPO Vigecam sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 19/05/2017, tại HNX. (Ảnh: Internet)
Phiên IPO Vigecam sẽ diễn ra vào 8 giờ 30 phút ngày 19/05/2017, tại HNX. (Ảnh: Internet)

Phiên đấu giá sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 19/05/2017.

Tính đến thời điểm này, theo công bố của HNX, đã có 22 nhà đầu tư tham gia đăng ký mua cổ phần trong phiên IPO Vigecam, bao gồm 1 nhà đầu tư tổ chức và 22 nhà đầu tư cá nhân.

Tổng khối lượng đăng ký mua của 22 nhà đầu tư nêu trên là 8.389.500 cổ phần. Trong đó, nhà đầu tư tổ chức duy nhất đăng ký mua 1.500.000 cổ phần; 21 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 6.889.500 cổ phần.

Như vậy, so với số lượng cổ phần Vigecam được đem ra đấu giá - là 6.350.580 cổ phần, quy mô đăng ký mua hiện đã vượt. Nói cách khác, cầu đã vượt cung.

Được biết, hạn chót để nộp phiếu đấu giá tham ra phiên IPO Vigecam là 16h00 ngày 17/05/2017.

Kết quả phiên đấu giá nêu trên sẽ có ý nghĩa quan trọng cho các giai đoạn tiếp theo trong tiến trình cổ phần hóa Vigecam – doanh nghiệp hiện do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sở hữu 100% vốn.

Bởi lẽ, theo phương án cổ phần hóa Vigecam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì sau khi IPO, Vigecam sẽ tiếp tục thực hiện bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược – theo phương thức thỏa thuận trực tiếp.

Giá bán được xác định là không thấp hơn giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai.

Cũng theo phương án trên, Vigecam sẽ được cổ phần hóa theo hình thức: Kết hợp bán toàn bộ phần vốn Nhà nước hiện có tại doanh nghiệp và phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp sau cổ phần hóa được xác định là 220 tỷ đồng. Trong đó: Cổ phần Nhà nước là không cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ; Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty: 238.200 cổ phần, chiếm 1,08% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho Tổ chức công đoàn: 11.220 cổ phần, chiếm 0,05% vốn điều lệ; Cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường: 6.350.580 cổ phần, chiếm 28,87% vốn điều lệ; Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 15.400.000 cổ phần, chiếm 70% vốn điều lệ.

Thực hiện theo Văn bản số 7534/VPCP-ĐMDN ngày 09/9/2016 và Văn bản số 2069/VPCP-ĐMDN ngày 09/3/2017 của Văn phòng Chính phủ, nhà đầu tư chiến lược của Vigecam được xác định gồm 02 cái tên: Tổng công ty Rau quả, Nông sản - Vegetexco (đăng ký mua 45% vốn điều lệ) và Tổng công ty CP Bảo hiểm hàng không - VNI (đăng ký mua 25% vốn điều lệ).

Như VietTimes đã đề cập, đằng sau hai nhà đầu tư chiến lược – Vegetexco và VNI – ít nhiều có hình bóng của Tập đoàn T&T và “ông bầu” Đỗ Quang Hiển./.