IDP chốt danh sách cổ đông, tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 50%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – CTCP Sữa Quốc tế (IDP) dự kiến chi khoảng 295 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 với tỷ lệ 50%.
Nhà máy sữa của CTCP Sữa Quốc Tế - IDP (Nguồn: Internet)
Nhà máy sữa của CTCP Sữa Quốc Tế - IDP (Nguồn: Internet)

Hội đồng quản trị CTCP Sữa Quốc tế (IDP) vừa có nghị quyết thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021 theo tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng).

Theo đó, IDP sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền vào ngày 20/7/2021. Thời gian thực hiện chi trả từ ngày 28/7/2021.

Với hơn 58,94 triệu cổ phiếu đang lưu hành, IDP sẽ phải chi ra khoảng 294,7 tỉ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Cơ cấu cổ đông của IDP hiện khá cô đặc. Tại ngày 31/3/2021, công ty có 4 cổ đông lớn sở hữu tới 90,74% vốn điều lệ, bao gồm: CTCP Blue Point (60,56% VĐL); CTCP Chứng khoán Bản Việt (15% VĐL); CTCP Gold Field International (10,18% VĐL); và bà Đặng Phạm Minh Loan (5% VĐL).

Như VietTimes từng đề cập, trong 4 quý gần nhất, IDP liên tiếp báo lãi ròng tăng trưởng bằng lần, qua đó đã xóa được hết lỗ lũy kế. Đồng thời, công ty cũng ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/3/2021 lên tới 100,4 tỉ đồng.

Kết niên 2020, IDP ghi nhận doanh thu thuần lên tới 3.835,9 tỉ đồng, báo lãi ròng ở mức 501,8 tỉ đồng, lần lượt tăng gấp hơn 2 lần và 4,4 lần so với năm 2019. Tuy nhiên, ban lãnh đạo công ty đề xuất không chia cổ tức năm 2020 để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Năm 2021, IDP đặt kế hoạch doanh thu thuần tăng 30% so với năm 2020 lên mức 5.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 6% lên 530 tỉ đồng. Đại hội cổ đông công ty cũng thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ từ 40% đến 80% bằng tiền mặt.

Kết Quý 1/2021, doanh thu thuần của IDP đạt 1.128 tỉ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 177,6 tỉ đồng, gấp 4,9 lần Quý 1/2020. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, công ty này đã hoàn thành 22,5% kế hoạch doanh thu và 33,5% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của IDP đạt 2.308 tỉ đồng, tăng 6,7% so với đầu năm.

Trong đó, số dư tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 795 tỉ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 533,5 tỉ đồng (chiếm 23,1%); hàng tồn kho đạt 233,4 tỉ đồng (chiếm 10,1%).

Về phía nguồn vốn, tính đến hết Quý 1/2021, nợ phải trả của IDP đạt 1.337,8 tỉ đồng, giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 343,6 tỉ đồng, chiếm 14,8% tổng nguồn vốn./.