HoSE “nã” đến cùng thông tin về hai công ty nhà “bầu” Đức

VietTimes – “Để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, SGDCK TP.HCM đề nghị công ty khẩn trương nộp BCTC Quý 4/2015 – Công ty mẹ và Hợp nhất”.
"Bầu" Đức và hai công ty của mình đang trải qua những tháng ngày khăn khó.
"Bầu" Đức và hai công ty của mình đang trải qua những tháng ngày khăn khó.

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM, hôm nay (02/03/2016), đã ra liên tiếp hai văn bản số 311/SGDHCM-NY và 312/SGDHCM-NY nhắc nhở lần 2 tới công hai doanh nghiệp thân hữu, cùng do ông Đoàn Nguyên Đức (“bầu” Đức) giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, liên quan tới việc chậm công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 4/2015.

Đó là hai công ty đang thực hiện niêm yết cổ phiếu trên HSX. Cụ thể là CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) và CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai – HAGL Agrico (mã HNG).

Trước đó, ngày 16/02/2016, HoSE đã có công văn nhắc nhở lần một đến cả hai công ty. Tuy nhiên đến ngày 01/03/2016, Sở giao dịch chứng khoán vẫn chưa nhận được các báo cáo theo yêu cầu.

“Để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, SGDCK TP.HCM đề nghị công ty khẩn trương nộp BCTC Quý 4/2015 – Công ty mẹ và Hợp nhất”, cơ quan quản lý nhấn mạnh trong văn bản được ký bởi Phó TGĐ HoSE Trầm Tuấn Vũ.

Liên quan đến câu chuyện, trước đó, cả HAG lẫn HNG đều đã có công văn xin hoãn công bố BCTC công ty mẹ và hợp nhất quý IV/2015 đến ngày 15/03/2016 với lý do công ty đang kiểm tra đối chiếu số liệu với kiểm toán độc lập nhằm đảm bảo cho các số liệu và thông tin trên BCTC công ty mẹ và hợp nhất Q4/2015 được phản ánh chính xác và đầy đủ.

Tuy nhiên, lý do trên không được coi là một trong những lý do bất khả kháng theo quy định tại điều 5 Thông tư 52/2012/TT-BTC (nay là điều 6 Thông tư 155/2015/TT-BTC) về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Như vậy, chiểu theo Thông tư số 155/2015 thì hai doanh nghiệp nhà "bầu" Đức phải nộp BCTC quý IV/2015 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý (từ ngày 31/12/2015).

X.T