Hơn 50% luồng vận tải thủy được nâng cấp

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, đến hết tháng 5 đã đầu tư, nâng cấp cải tạo được 17 tuyến đường thủy...
Tàu du lịch qua kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Tàu du lịch qua kênh Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

Theo Cục Đường thủy nội địa VN, đến hết tháng 5 đã đầu tư, nâng cấp cải tạo được 17 tuyến đường thủy (3.315/6.171km, chiếm 53% tổng số km luồng vận tải thủy chính cần nâng cấp), tạo thuận lợi hơn cho vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa. Nguồn vốn nâng cấp các luồng tuyến vận tải thủy từ ngân sách Nhà nước và vốn ODA.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn ODA có suất đầu tư thấp, nhưng tỷ lệ hoàn vốn tốt. Đối tượng hưởng lợi là các vùng dân cư nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn, giúp lưu thông hàng hóa tốt hơn và hạ giá thành vận chuyển… nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng.

Theo Giao Thông