Hơn 10.000 DN thành lập trong tháng 10

VietTimes -- Trong tháng 10, cả nước có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,5 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 7,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.
Trong tháng 10, có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,5 nghìn tỷ đồng- (Ảnh minh họa).
Trong tháng 10, có 10.314 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 81,5 nghìn tỷ đồng- (Ảnh minh họa).

Theo đó, tổng số lao động đăng ký trong tháng 10 của 10.314 doanh nghiệp thành lập mới là 132,6 nghìn người, tăng 85,5%.

Cũng trong tháng 10, cả nước có 1.976 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 9,8% so với tháng trước; có 6.376 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng 17,5%; có 930 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 5%.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, cả nước có 91.765 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 710,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% về số doanh nghiệp và tăng 46,2% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 10 tháng năm nay ở hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ năm trước, trong đó một số ngành tăng mạnh cả về số doanh nghiệp và số vốn đăng ký như kinh doanh bất động sản tăng 93,5% về số doanh nghiệp và tăng 213,5% về vốn đăng ký; thông tin và truyền thông tăng 12,9% và tăng 158,2%; hoạt động dịch vụ khác tăng 38,5% và tăng 122,6%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 22,1% và tăng 98,7%...

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 10 tháng là 9.295 doanh nghiệp, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 8.677 doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,4% và tăng 21,2%.

Nếu phân theo loại hình doanh nghiệp, trong tổng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động có 3.758 công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chiếm 40,4%); 2.759 công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên (chiếm 29,7%); 1.558 doanh nghiệp tư nhân (chiếm 16,8%); 1.217 công ty cổ phần (chiếm 13,1%) và 03 công ty hợp danh.

Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 10 tháng năm nay là 50.705 doanh nghiệp, giảm 15,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 17.574 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, tăng 29% và 33.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể, giảm 28,8%.

Như vậy, theo Tổng Cục thống kê, tình hình đăng ký doanh nghiệp 10 tháng năm nay cho thấy những dấu hiệu tích cực của nền kinh tế khi số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng cao, số doanh nghiệp ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể giảm; doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể chỉ tăng nhẹ.