Hoàng Anh Gia Lai đang thế chấp hàng loạt tiền và tài sản

Ngoài các tài sản hình thành từ vốn vay ngân hàng đều được mang ra thế chấp thì hơn 231 tỷ đồng tiền gửi cũng được HAGL đưa ra đảm bảo cho các khoản vay của mình.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) vừa công bố báo cáo tài chính sau soát xét với chỉ tiêu lợi nhuận được điều chỉnh tăng nhẹ.

Cụ thể, trong báo cáo soát xét, chi phí tài chính HAG được điều chỉnh giảm hơn 15,7 tỷ đồng, doanh thu thuần tăng nhẹ từ 3.034 tỷ đồng lên 3.035 tỷ đồng, lợi ích thuế TNDN hoãn lại cũng được điều chỉnh tăng thêm 4 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận sau thuế của HAG trong 6 tháng đầu năm 2015 sau soát xét là 913 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 13,9 tỷ đồng so với báo cáo công ty tự lập. Lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ cũng tăng từ 825,3 tỷ đồng lên 831,4 tỷ đồng.

(Đơn vị: Tỷ đồng)

Báo cáo soát xét cũng cho thấy HAG đang thế chấp 231,8 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay ngân hàng và trái phiếu của tập đoàn.

Ngoài ra, chỉ tiêu giá trị hàng tồn kho tính tới thời điểm 30/6/2015 cũng bị điều chỉnh tăng từ 2.836 tỷ đồng lên 3.161 tỷ đồng. Trong đó giá trị của các căn hộ đang xây để bán tăng là 733 tỷ đồng. Trong số các căn hộ này, dự án Bàu Thạc Gián trị giá 134,6 tỷ đồng đã được thế chấp để đảm bảo các khoản vay của HAG.

Không chỉ thế, nhiều tài sản khác của HAG đều đã được mang ra thế chấp như vườn cây cao su và cây cọ dầu (6.716 tỷ đồng), Khu phức hợp Hoàng Anh Gia Lai Myanmar (4.199 tỷ đồng), nhà máy thủy điện (2.435 tỷ đồng), vườn tiêu (195,6 tỷ đồng), chi phí dự án bò (159,6 tỷ đồng) và các công trình khác (191,7 tỷ đồng).

Báo cáo còn cho biết, giá trị tài sản của Khu nghỉ dưỡng Đà Lạt (khoảng 81,9 tỷ đồng) đã được chấp thuận để thanh lý cho bên thứ 3, thủ tục pháp lý của việc chuyển nhượng chưa hoàn thành vào ngày lập báo cáo.

Về khoản vay trái phiếu chuyển đổi giá trị 1.100 tỷ đồng cho Temasek, theo điều khoản được điều chỉnh vào tháng 8/2010 thì 31/8/2015 là hạn của trái phiếu chuyển đổi phát hành.

Hồi đầu tháng 8, HĐQT công ty cho biết sẽ tiến hành sửa đổi một số điều khoản và điều kiện với nội dung ngày 31/8/2017 là thời điểm đến hạn gia hạn, giá chuyển đổi là 19.645 đồng/cổ phiếu, phụ thuộc vào điều khoản chống pha loãng. Tuy nhiên báo cáo cho biết, tại thời điểm lập báo cáo, công ty vẫn đang đàm phán với bên Temasek về những điều khoản này.

Theo Bizlive