Hé lộ đoạn credit làm khán giả cười nắc nẻ cuối phim Deadpool

VietTimes -- Mặc dù chỉ dành cho người trên 17 tuổi, nhưng Deadpool xứng đáng là một trong những phim hấp dẫn nhất của năm 2016 này, khi ngay cả đoạn credit cuối cũng làm khán giả cười... rung rốn. 
Hé lộ đoạn credit làm khán giả cười nắc nẻ cuối phim Deadpool