Hàng hóa từ Trung Quốc vào Việt Nam đang giảm dần

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê mặc dù lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhưng con số này đang giảm so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tổng cục Thống kê cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2016 ước đạt 162,9 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu ước đạt 82,2 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015, khu vực FDI ước chiếm 58,6 tỷ USD, khu vực đầu tư trong nước chiếm 23,7 tỷ USD.

Còn nhập khẩu ước đạt 80,7 tỷ USD, giảm 0,5%, khu vực FDI chiếm 47,3 tỷ USD, khu vực đầu tư trong nước chiếm 33,4 tỷ USD.

Xét về thị trường, trong 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam xuất khẩu lớn nhất sang Hoa Kỳ, tiếp đến là EU, Trung Quốc...

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ Trung Quốc. Tiếp đến là các thị trường như Hàn Quốc, ASEAN, Nhật Bản...

Theo tính toán của Tổng cục Thống kê mặc dù lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2016 nhưng con số này đang giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 2,9% (696 triệu USD). Do đó, nhập siêu từ thị trường này cũng giảm chỉ còn 14,1 tỷ USD, giảm 11,5% (1,8 tỷ USD) so với cùng kỳ 2015.

Nhận xét chung về tình hình xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết: Xuất khẩu vẫn duy trì tăng trưởng trong khi nhập khẩu giảm so với cùng kỳ 2015 nên 6 tháng đầu năm ước tính mức xuất siêu khoảng 1,5 tỷ USD.

Tuy nhiên nếu giá cả hàng hóa trên thế giới tiếp tục giảm, cộng với những khó khăn của kinh tế thế giới và sự chững lại về nhu cầu tiêu dùng ở nhiều nước sẽ khiến tăng trưởng xuất khẩu năm nay khó đạt mục tiêu 10%.

Cũng theo cơ quan thống kê nhận định, tuy nhập siêu của khu vực trong nước vẫn cao với 9,7 tỷ USD nhưng xuất khẩu của khu vực này trong 6 tháng đầu năm tăng 3,3% (cùng kỳ 2015 giảm 2,7%) cho thấy sản xuất của khu vực trong nước đã có sự phục hồi.

Theo Bizlive