Hải Phòng đã thu hồi 5 dự án đất với diện tích 187, 08 ha

VietTimes -- Các dự án bị thu hồi đều thuộc dạng giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa báo cáo trước Hội đồng Nhân dân thành phố về kết quả thu hồi đất dự án thuộc  2 nhóm là các dự án vi phạm về luật đất đai và các dự án chậm triển khai thủ tục thuê đất và nhiệm vụ, giải pháp năm 2017. 

Ông Phạm Quốc Ka, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng cho biết: “Thời gian qua, thành phố thu hồi 5 dự án đất địa điểm, diện tích 187, 08 ha gồm các đơn vị: Công ty Cổ phần Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng, Công ty Cổ phần thương mại Nam Mỹ, Công ty Phát triển nuôi trồng thủy sản Đông Á, Chi nhánh Kỹ nghệ điện lạnh Hải Phòng, Công ty Dầu lửa Trung ương do các đơn vị này không đưa đất vào sử dụng.” 

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thu hồi đối với 16 tổ chức, diện tích 85,17 ha; tổng hợp hồ sơ liên quan đến quy hoạch, đầu tư đất đai đối với 25 địa điểm còn lại với diện tích 84,43 ha để kiểm tra mức độ vi phạm để báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định thu hồi đất theo quy định. 

Đối với các dự án chậm triển khai thủ tục thuê đất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành các văn bản chấm dứt việc triển khai dự án, quyết định thu hồi các văn bản về quy hoạch, đầu tư đất đai đối với 17 dự án (diện tích 335,35ha) do chủ đầu tư không còn khả năng thực hiện dự án hoặc chậm thực hiện các thủ tục có liên quan để thực hiện dự án. 

Trong năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp, đánh giá và phân loại các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai để tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật; tập trung kiểm tra, thanh tra, xử lý thu hồi đất đối với các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật về đất đai. Chuẩn bị nguồn kinh phí phục vụ kiểm tra, xử lý thu hồi đất, quản lý và sử dụng quỹ đất thu hồi. Kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng đầu tư dự án vào Hải Phòng, đưa đất vào sử dụng hiệu quả, tăng thu ngân sách thành phố.