Hải Phát Invest chuyển vốn góp tại Hải Phát Thủ Đô và Cienco 5 cho công ty con

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tại ngày 31/3/2021, Hải Phát Invest là cổ đông lớn sở hữu 17,79% vốn điều lệ Hải Phát Thủ Đô và 15,5% vốn điều lệ Cienco 5.
Hải Phát Invest dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (Ảnh: Internet)
Hải Phát Invest dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% (Ảnh: Internet)

Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - Mã CK: HPX) vừa thông qua chủ trương tái cấu trúc các khoản đầu tư tại CTCP Đầu tư Hải Phát Thủ Đô (Hải Phát Thủ Đô) và Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco 5).

Theo đó, Hải Phát Invest sẽ chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà công ty sở hữu tại Hải Phát Thủ Đô cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby; và chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần mà công ty sở hữu tại Cienco 5 cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire.

Tại ngày 31/3/2021, Hải Phát Invest là cổ đông lớn sở hữu 17,79% vốn điều lệ của Hải Phát Thủ Đô và 15,5% vốn điều lệ của Cienco 5, tương ứng với khoản đầu tư trị giá lần lượt 190 tỉ đồng và 113,5 tỉ đồng.

Trong khi đó, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Địa ốc Ruby và Công ty TNHH MTV Đầu tư Sapphire là 2 công ty con do Hải Phát Invest nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Mới đây, ngày 28/4/2021, HĐQT Hải Phát Invest cũng thông qua chủ trương bán/chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của công ty cho CTCP Dịch vụ đô thị PSP.

Ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Hải Phát Invest được giao toàn quyền quyết định chi tiết các loại bất động sản để bán/chuyển nhượng, giá trị, thời điểm và phương thức bán/chuyển nhượng các sản phẩm bất động sản của công ty cho CTCP Dịch vụ đô thị PSP.

HĐQT Hải Phát Invest dự trình ĐHĐCĐ năm 2021 kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất từ 1.500 - 1.600 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế từ 370 - 390 tỉ đồng. Công ty cũng lên kế hoạch chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%.

Kết Quý 1/2021, Hải Phát Invest ghi nhận doanh thu thuần đạt 249,9 tỉ đồng, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái; báo lãi sau thuế ở mức 70,5 tỉ đồng, gấp đôi so với Quý 1/2020.

Tại ngày 31/3/2021, quy mô tổng tài sản của Hải Phát Invest đạt 7.538 tỉ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn là các khoản phải thu (2.622 tỉ đồng), hàng tồn kho (2.432 tỉ đồng), bất động sản đầu tư (968 tỉ đồng). Số dư tiền và tương đương tiền là 224 tỉ đồng, giảm 62,8% so với đầu năm.

Về phía nguồn vốn, tại ngày 31/3/2021, nợ phải trả của Hải Phát Invest đạt 3.849 tỉ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 2.564 tỉ đồng, chiếm 34% tổng nguồn vốn./.