HAG lãi gần 100 tỉ đồng quý 4/2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với ba quý báo lãi liên tiếp, lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2021 của HAG đạt 126,5 tỉ đồng - đánh dấu năm đầu doanh nghiệp này có lãi trở lại sau hai năm lỗ đậm.
Chuối và chăn nuôi heo là hai mảng kinh doanh chính của HAG trong năm 2022
Chuối và chăn nuôi heo là hai mảng kinh doanh chính của HAG trong năm 2022

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2021 với doanh thu thuần đạt 743,7 tỉ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu trái cây chiếm tỉ trọng lớn nhất với 465,6 tỉ đồng, giảm 13,9%; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ đạt 162,9 tỉ đồng, giảm 31,7%; doanh thu bán heo đạt 115,2 tỉ đồng, giảm nhẹ 4,9% so với cùng kỳ năm 2020.

Tuy nhiên, với giá vốn hàng bán chưa bằng một nửa so với cùng kỳ, HAG báo lãi gộp lên tới 232,2 tỉ đồng (trong khi quý 4/2020 báo lỗ 154 tỉ đồng). Trong đó, mảng chăn nuôi heo của HAG đóng góp 29,2 tỉ đồng lợi nhuận, tương ứng tỉ suất sinh lời đạt 25,3%.

Lưu ý rằng, doanh thu bán heo lần đầu được HAG ghi nhận trên báo cáo tài chính quý 4/2020 nhưng đến nay đã đóng góp hơn 26% vào tổng doanh thu. Tỉ suất sinh lời gộp của mảng này cũng rất ấn tượng, lên tới 34,6% trong năm 2021.

Trong quý 4/2021, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp của HAG đạt 446,8 tỉ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, chi phí lãi vay ngân hàng và trái phiếu giảm mạnh 69,5% xuống còn 167,4 tỉ đồng.

Đáng chú ý, HAG đã thực hiện hoàn nhập dự phòng giảm giá khoản đầu tư vào nhóm CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (Mã CK: HNG) số tiền 487,3 tỉ đồng.

Trừ đi chi phí, HAG báo lãi sau thuế quý 4/2021 đạt 96,5 tỉ đồng (cùng kỳ năm trước báo lỗ 418,5 tỉ đồng). Lũy kế cả năm 2021, lợi nhuận sau thuế của HAG đạt 126,5 tỉ đồng – đánh dấu năm đầu HAG có lãi trở lại sau thời gian tái cấu trúc và quyết định bán HNG.

Tính đến ngày 31/12/2021, quy mô tổng tài sản của HAG đạt 18.173,7 tỉ đồng, giảm hơn một nửa so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm 50,7%, đạt 9.230 tỉ đồng, tăng 6% so với đầu năm.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của HAG đạt 13.496,6 tỉ đồng, giảm 50,4% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm hơn một nửa xuống còn 8.286,4 tỉ đồng.

HAG cho biết, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 là tăng cường các biện pháp tái cơ cấu tài chính, phấn đấu giảm số dư nợ phải trả ngân hàng xuống còn 5.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh triển khai chiến lược kinh doanh tập trung vào hai mảng chủ yếu là chuối và chăn nuôi heo, với mục tiêu doanh thu thuần đạt 4.820 tỉ đồng, lãi sau thuế 1.120 tỉ đồng./.