Hà Nội tiếp tục “bêu” tên 89 doanh nghiệp nợ thuế

Cục Thuế TP. Hà Nội vừa tiếp tục công bố danh sách đợt 4 năm 2015 các doanh nghiệp nợ thuế kéo dài. Trong đó, có 87 doanh nghiệp nợ thuế, phí 293 tỷ 981 triệu đồng và 2 dự án nợ tiền sử dụng đất 17 tỷ 702 triệu đồng...
Hà Nội tiếp tục “bêu” tên 89 doanh nghiệp nợ thuế

Theo đó, Cục Thuế Thành phố Hà Nội tiếp tục công khai đợt 4 năm 2015 danh sách 89 đơn vị nợ thuế đến 31/8/2015 với tổng số tiền nợ 311 tỷ 683 triệu đồng.

Trong đó, có 87 doanh nghiệp nợ thuế, phí 293 tỷ 981 triệu đồng và 2 dự án nợ tiền sử dụng đất 17 tỷ 702 triệu đồng.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai các nhóm giải pháp công tác thuế năm 2015 đặc biệt đối với nhóm giải pháp quản lý, đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Cục thuế sẽ có biện pháp thể hiện sự kiên quyết hơn nữa của cơ quan thuế trong công tác quản lý nợ nhất là đối với những doanh nghiệp chây ì, không hợp tác, không thu xếp nộp tiền nợ thuế.

Do vậy, Cục Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo các chủ dự án, doanh nghiệp còn nợ tiền sử dụng đất, tiền thuế cần thu xếp nguồn tài chính và khẩn trương nộp nợ vào ngân sách nhà nước trước khi cơ quan thuế áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn.

Được biết, thời gian qua, cục thuế đã chỉ đạo các phòng quản lý, các chi cục thuế rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế của từng đối tượng nợ thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu quả như động viên, thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tiền để đảm bảo vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa có tiền nộp nợ thuế.

Riêng đối với những trường hợp nợ thuế xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; những công ty đang hoạt động sản xuất kinh doanh, có doanh thu bán hàng, có dòng tiền luân chuyển nhưng vẫn nợ thuế; các dự án được gia hạn nhưng quá hạn chưa nộp tiền sử dụng đất; các dự án đã bán hàng, thu tiền nhưng vẫn nợ tiền sử dụng đất thì cơ quan thuế kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng.

Tính đến 31/8/2015 Cục Thuế Hà Nội đã thu được 6.924 tỷ 115 triệu đồng tiền nợ thuế. 

Theo Bizlive