Hà Nội thông qua danh mục 869 dự án thu hồi đất năm 2017

VietTimes -- Ngày 6/12, HĐND TP Hà Nội đã thảo luận và thông qua Nghị quyết Danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 thuộc thẩm quyền của HĐND TP Hà Nội, với tỷ lệ tán thành đạt 77,88%.
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết - Ảnh: Việt Bùi
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết - Ảnh: Việt Bùi

Theo đó, HĐND thông qua danh mục là 869 công trình, dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích là: 2748ha; Danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017, với diện tích diện tích là 832ha.

HĐND TP giao UBND TP trong quá trình thực hiện tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND TP thông qua thì UBND TP tổng hợp, đề nghị Thường trực HĐND TP thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Về kinh phí cho bồi thường, giải phóng mặt bằng, HĐND Thành phố nhất trí, trên cơ sở danh mục dự án đã được HĐND Thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố thì được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách năm 2017 của Thành phố. Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện do các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư.

Trình bày tờ trình tại kỳ họp, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông cho biết: Ngày 02/12/2015, HĐND Thành phố có Nghị quyết số 13/NQ-HĐND thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất; chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016, gồm: Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2016 thành phố Hà Nội là 886 dự án, với diện tích là 2.112,9ha; Danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 là 574 dự án, với diện tích là 1.216,3ha.

Theo tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, năm 2016 UBND TP đã có quyết định thu hồi đất 697 dự án, diện tích thu hồi đất khoảng 2.512ha; dự kiến, đến hết năm 2016 thực hiện là 759 dự án, diện tích thu hồi đất khoảng 2.650,3ha. Chuyển mục đích trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng 282 dự án, diện tích 1.078ha; dự kiến đến hết năm 2016 thực hiện là 306 dự án, diện tích chuyển mục đích khoảng 1.164,6ha.

Tính đến 30/11/2016 tổng nguồn thu từ sử dụng đất là 22.400 tỷ đồng, tiền thuê đất là 4.256 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch.