Hà Nội: Tháng 1/2017 cấp mới 43 dự án

VietTimes -- Trong tháng 01/2017, thành phố Hà Nội đã cấp mới cho 43 dự án với tổng số vốn đăng ký mới đạt 31,7 triệu USD.

Chỉ trong tháng 1/2017, Hà Nội đã cấp mới 43 dự án. (Ảnh minh họa)

Chỉ trong tháng 1/2017, Hà Nội đã cấp mới 43 dự án. (Ảnh minh họa)

Tại cuộc họp giao ban với lãnh đạo TP Hà Nội với lãnh đạo các sở, ngành vừa diễn ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội vừa cho biết, trong tháng đầu năm 2017, toàn thành phố thu hút 365,9 triệu USD vốn đầu tư. Trong đó, bao gồm cấp mới cho 43 dự án với tổng số vốn đăng ký mới 31,7 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn của 15 dự án với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 334,2 triệu USD.

Năm 2017, Hà Nội đặt chỉ tiêu tăng GRDP (tổng sản phẩm nội địa) từ 8,5-9,0%. Để thực hiện được các chỉ tiêu đó, thành phố sẽ tập trung vào 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó ưu tiên hàng đầu vẫn là phát triển kinh tế, bao gồm cải thiện môi trường đầu tư.

Theo đó, Thành phố sẽ thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, chỉ số PCI, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dự báo thị trường, tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của thành phố. Đồng thời tăng cường xúc tiến đầu tư, các giải pháp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng giao các đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế đặc thù để kêu gọi, thu hút đầu tư để thành phố trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội vào tháng 4/2017.