Hà Nội được chuyển 61,8ha đất trồng lúa để làm dự án

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Ảnh minh họa, nguồn internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND thành phố Hà Nội quyết định chuyển mục đích sử dụng 61,8 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ.

Trước đó, vào năm 2016 Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý cho UBND thành phố Hà Nội chuyển mục đích sử dụng gần 300ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.