Hà Nội điều chỉnh dự toán quy hoạch Khu di tích Hoàng thành Thăng Long

VietTimes -- Tổng dự toán điều chỉnh đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội khoảng hơn 27,4 tỷ đồng.
Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Ảnh: Chinhphu.vn
Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Ảnh: Chinhphu.vn

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy mô, cơ cấu dự toán và thời gian thực hiện một số hạng mục đồ án Quy hoạch chi tiết bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (tỷ lệ 1/500).

Theo đó, tổng dự toán điều chỉnh là hơn 27,4 tỷ đồng do không thực hiện hạng mục thiết kế kỹ thuật mở kênh thông tin điện tử - Website (giai đoạn 2), giao Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội có trách nhiệm đảm bảo thu thập tài liệu, cập nhật thông tin tài liệu, cập nhật thông tin đầy đủ, thường xuyên trên trang Web này; Không thực hiện hạng mục lập mô hình tổng thể Thành cổ Thăng Long Hà Nội.

Đồng thời, điều chỉnh, bổ sung chi phí hạng mục lập mô hình theo quy hoạch chi tiết được duyệt tỷ lệ 1/500 (thực hiện 1 mô hình, diện tích 18m2), điều chỉnh dự toán theo đơn giá lập mô hình quy định của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, điều chỉnh, bổ sung chi phí hạng mục cắm mốc giới xây dựng, các khu vực bảo vệ ngoài thực địa theo đơn giá xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định số 5478/QĐ-UBND, ngày 24/11/2011, của UBND TP Hà Nội. Chi phí hạng mục cắm mốc giới là giá trị tạm tính, khi triển khai thực hiện Chủ đầu tư phải lập dự toán chi tiết và được thẩm tra, thẩm định theo đúng quy định để quản lý.

UBND thành phố cũng cho phép điều chỉnh, bổ sung chi phí bộ máy quản lý dự án theo quy định tại Thông tư số 05/2014/TT-BTC, ngày 6/1/2014, của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước và Thông tư số 72/2017/TT-BTC, ngày 17/7/2017, của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Cho phép giảm trừ các khối lượng đã nghiệm thu và quyết toán A-B. Điều chỉnh, bổ sung chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán và Chi phí kiểm toán: Điều chỉnh theo TT 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016.

Năm 2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã có Quyết định phê duyệt và Quyết định phê duyệt điều chỉnh bổ sung đồ án Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (tỷ lệ 1/500).
Đồ án được phê duyệt gồm 3 nội dung: Đồ án quy hoạch, Đề án bảo tồn, Quy chế quản lý đầu tư xây dựng. Khu vực lập quy hoạch thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, diện tích hơn 18 héc ta, bao gồm 2 khu: Khu Thành cổ Hà Nội và Khu Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.