Hà Nội đã giao 19 nhà đầu tư lập quy hoạch chi tiết cải tạo chung cư cũ

VietTimes -- UBND TP Hà Nội đã giao 19 nhà đầu tư triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ.
Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ.
Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ.

Hiện nay trên địa bàn TP Hà Nội có 1.579 nhà chung cư cũ được xây dựng từ năm 1960 đến 1992.

Trong số này, có gần 1.000 chung cư thuộc khu vực hạn chế phát triển, quận Ba Đình có 211 nhà, quận Hoàn Kiếm 99, quận Đống Đa 415 và quận Hai Bà Trưng có 244.

Qua đánh giá, xếp loại, thành phố đã lên kế hoạch cải tại, xây mới nhiều chung cư cũ nhưng tiến độ rất chậm do nhiều vướng mắc.

UBND TP Hà Nội cho biết, sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011, UBND TP Hà Nội đã giao các đơn vị tổ chức triển khai lập, trình phê duyệt các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc chung cư.

Tính đến thời điểm hiện tại, UBND TP đã phê duyệt được 57/68 đồ án. Trong đó quy hoạch chung 31 đồ án, quy hoạch phân khu 26 đồ án.

Riêng việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết, hiện nay UBND TP Hà Nội đã giao 19 nhà đầu tư triển khai lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ trên địa bàn TP để đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã họi khu vực, đồng thời nhằm khác phục những bất cập, hạn chế trước đây.

Đến nay đã có 01 khu chung cư cũ được UBND TP phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, 01 khu cung cư cũ được chập thuận tổng mặt bằng và phương án kiến trúc, 03 khu đang triển khai thực hiện nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt và đã cơ bản hoàn chỉnh đồ án quy hoạch 16 khu chung cư cũ đã được các nhà đầu tư triển khai lập ý tưởng quy hoạch và báo cáo UBND TP, làm cơ sở để triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đã giao các sở, ngành tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư tổ chức lập quy hoạch các khu chung cư cũ còn lại trên địa bàn Thành phố.