Hà Nội chuẩn bị làm 1,45km đường qua khu chức năng đô thị Tây Nam Gia Lâm

VietTimes -- Tuyến đường có điểm đầu tại vị trí giao với tuyến đường Dốc Hội, điểm cuối giao với đường quy hoạch rộng 40m cắt qua khu chức năng đô thị Tây Nam huyện Gia Lâm, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1,45km.

Tuyến đường có điểm đầu (điểm 1) tại vị trí giao với tuyến đường Ngô Xuân Quảng.

Tuyến đường có điểm đầu (điểm 1) tại vị trí giao với tuyến đường Ngô Xuân Quảng.

Ông Nguyến Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường chính khu vực nối đường Dốc Hội đến đường 40m cắt qua khu chức năng đô thị phía Tây Nam huyện Gia Lâm, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, tuyến đường có điểm đầu (điểm 1) tại vị trí giao với tuyến đường Dốc Hội (đường Ngô Xuân Quảng), điểm cuối (điểm 10) giao với đường quy hoạch B=40m cắt qua khu chức năng đô thị Tây Nam huyện Gia Lâm (đường Đông Dư - Dương Xá).

Tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang điển hình B=30m, gồm lòng đường xe chạy rộng 15m, vỉa hè hai bên mỗi bên 7,5m, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1,45km.

Theo quyết định phê duyệt, tim đường quy hoạch đi qua các điểm được xác định bằng tọa độ, kết hợp với các thông số kỹ thuật và điều kiện ghi trực tiếp tại bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ được xác định trên cơ sở tim đường, mặt cắt ngang đường, các thông số kỹ thuật, điều kiện khống chế và kết hợp nội suy và được xác định trực tiếp trên bản vẽ.

Ngoài ra, các nút giao với các đường ngang hiện có và đường quy hoạch khác được xác định là nút giao bằng. Chỉ giới đường đỏ nút giao với các đường ngang quy hoạch thể hiện này chỉ xác định sơ bộ và sẽ được bổ sung, xác định cụ thể trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường và các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch - Kiến Trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ chỉ giới đường đỏ, phê duyệt hồ sơ thiết kế cắm mốc giới tuyến đường.

Giao UBND huyện Gia Lâm phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội công khai bản vẽ chỉ giới đường đỏ. Thực hiện triển khai cắm mốc giới tuyến đường theo quy hoạch đồng thời với việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư để tránh lãng phí, chồng chéo trong công tác cắm mốc giới.