Giao Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1829/QĐ-TTg, giao ông Đào Quang Trường, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: VDB
Ảnh minh họa. Nguồn: VDB

Trước đó, ông Đào Quang Trường được giao tạm phụ trách Ban Điều hành Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) từ ngày 01/10/2017, thay thế ông Trần Bá Huấn – nguyên Tổng giám đốc VDB nghỉ hưu theo quyết định của Thủ tướng.

Tại thời điểm đó, VDB có 4 Phó Tổng Giám đốc là các ông Nguyễn Chi Trang, Đào Văn Chiến, Trần Phú Minh và Đào Quang Trường.

VDB là ngân hàng chính sách do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, nhằm thực hiện nhiệm vụ tín dụng chính sách của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các hoạt động ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng này được miễn các loại thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, được Chính phủ bảo đảm khả năng thanh toán.

VND cũng không phải tham gia bảo hiểm tiền gửi, tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng 0%, được NHNN cho vay tái cấp, được tham gia thị trường liên ngân hàng, tham gia thị trường mở, thanh toán nội bộ, cung cấp các dịch vụ thanh toán, dịch vụ ngoại hối và các dịch vụ ngân hàng khác cho khách hàng; thực hiện hoạt động ngoại hối, tham gia hệ thống thanh toán trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

VDB được biết đến như là ngân hàng chính, cho vay khá nhiều dự án lớn của doanh nghiệp nhà nước như Vinashin, Vinalines, Vidifi, PVN.... Khá nhiều dự án trong số này do VDB cho vay đã thua lỗ, khó có khả năng thu hồi vốn.