Đề xuất tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi từ 50 lên 75 triệu đồng

Đề xuất tăng hạn mức trả tiền bảo hiểm tiền gửi từ 50 lên 75 triệu đồng

VietTimes -- Sau hơn chục năm với nhiều ý kiến và đề xuất, việc nâng hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi đã chính thức được đặt ra.
VietTimes -- Dự thảo đề xuất, số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng.