FLC đầu tư 15 tỷ đồng, “chen chân” ngành đồ uống

VietTimes -- FLC sẽ đóng góp 15 tỷ đồng, tương ứng với 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH sản xuất đồ uống FLC.
HĐQT FLC đã cử ông Trần Thế Anh làm người đại diện vốn góp của FLC tại Công ty TNHH sản xuất đồ uồng FLC.
HĐQT FLC đã cử ông Trần Thế Anh làm người đại diện vốn góp của FLC tại Công ty TNHH sản xuất đồ uồng FLC.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn FLC (HSX: FLC) vừa ban hành quyết định số 07/2016/QĐ-FLC ngày 7/3/2016, quyết định góp vốn kinh doanh vào Cty TNHH sản xuất đồ uồng FLC.

Theo đó, FLC sẽ đóng góp 15 tỷ đồng, tương ứng với 50% vốn điều lệ của Công ty TNHH sản xuất đồ uống FLC.

Tài sản góp vốn mà FLC sử dụng là tiền mặt và hình thức góp vốn được áp dụng là chuyển khoản.

Đồng thời, HĐQT FLC cũng cử ông Trần Thế Anh làm người đại diện vốn góp của FLC tại Công ty TNHH sản xuất đồ uồng FLC.

Được biết ông Trần Thế Anh là Thạc sỹ Luật, hiện đang đảm nhận cương vị Phó TGĐ kiêm người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn FLC.

X.T