Đức sắp đưa sách của Hitler vào chương trình học?

Quốc hội Bavaria đã tổ chức buổi điều trần về việc đưa cuốn sách của Adolf Hitler mang tên Mein Kampf (Đời tranh đấu của tôi) vào chương trình học phổ thông.
Đức sắp đưa sách của Hitler vào chương trình học?

Tại cuộc họp, trong bối cảnh lịch sử hiện nay, các nghị sĩ đã thảo luận xem có nên đưa cuốn Mein Kampf vào chương trình đào tạo, và nếu đưa thì giáo viên cần giảng như thế nào?

Phái ủng hộ cho rằng việc đưa cuốn sách này thành giáo khoa là một phần quan trọng của quá trình lịch sử. Đối với họ, những lời giải thích hiện tại không thuyết phục người đọc về ý tưởng sai lầm của Hitler.

Cuốn Mein Kampf mà Nhà nước Bavaria giữ bản quyền trong 70 năm, đã bị cấm xuất bản và phát hành. Tháng Giêng 2016, cuốn sách cấm này xuất hiện trở lại trên kệ sách trong khắp các cửa hiệu và ngay lập tức trở thành sách bán chạy. Trong ấn phẩm hai ngàn trang có đến 3.700 ý kiến bình luận.

Theo RT