Dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2016 là 1.014.500 tỷ đồng

 Đây là thông tin tại Hội nghị Tổng kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2015, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2016 của Bộ Tài chính diễn ra chiều 30-12. 
Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2016 là 172.000 tỷ đồng
Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu năm 2016 là 172.000 tỷ đồng

Đáng chú ý, Bộ Tài chính dự toán thu từ dầu thô 54.500 tỷ đồng trên cơ sở sản lượng hơn 14 triệu tấn, giá bình quân 60 USD/thùng. 

Bộ Tài chính dự báo, năm 2016 tình hình tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực hơn so với năm 2015, tăng trưởng kinh tế khoảng 6,7%, lạm phát dưới 5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 10%... Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, từ cả môi trường quốc tế và tồn tại chậm khắc phục của nền kinh tế.

Việc hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN, cùng với việc ký kết và triển khai các FTAs mở ra nhiều cơ hội phát triển, nhưng cũng tạo ra những khó khăn, thách thức rất lớn đến hoạt động sản xuất – kinh doanh các doanh nghiệp trong nước. Diễn biến phức tạp, bất thường của thời tiết, thiên tai; nguy cơ dịch bệnh bùng phát; biến động phức tạp, khó lường trên thị trường tài chính, tiền tệ thế giới và giá dầu thô tiếp tục giảm sâu, dự báo có tác động bất lợi đến sự phát triển kinh tế và cân đối thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016. 

Đặc biệt, năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, gắn với những sự kiện trọng đại của đất nước, như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; đòi hỏi phải rất quyết tâm, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước.

Về thu ngân sách, đại diện Bộ Tài chính cho biết, nhiệm vụ chủ yếu được đặt ra trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và dự báo bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2016 là 1.014.500 tỷ đồng. 

Trong đó, dự toán thu nội địa 785.000 tỷ đồng, dự toán thu dầu thô 54.500 tỷ đồng trên cơ sở sản lượng 14,02 triệu tấn, giá bình quân 60 USD/thùng. Dự toán thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 172.000 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, toàn ngành phấn đấu tăng thu nội địa và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ở mức cao nhất để bù đắp số giảm thu từ dầu thô, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế, đảm bảo trong phạm vi dự toán được giao.

Về chi ngân sách Nhà nước, Bộ Tài chính cho biết dự toán chi năm 2016 là 1.273.200 tỷ đồng, tăng 126.100 tỷ đồng so dự toán năm 2015. Trong đó, dự toán chi đầu tư phát triển là 254.95 tỷ đồng, dự toán chi thường xuyên là 824.000 tỷ đồng, dự toán chi trả nợ, viện trợ là 155.100 tỷ đồng…

Theo ANTĐ