Thu ngân sách có thể đạt và vượt mức dự toán

ừ con số đạt được trong 11 tháng, Bộ Tài chính cho rằng ước thu ngân sách cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội, có khả năng mức độ giảm thu sẽ thấp hơn con số dự kiến đã báo cáo, theo một thông cáo báo chí vừa được Văn phòng Bộ Tài chính công bố.
Nguồn thu ngân sách được bổ sung một phần không nhỏ từ việc tăng thuế bảo vệ môi trường gấp 3 lần cho các mặt hàng xăng dầu từ 1-5. Ảnh: Minh Tâm
Nguồn thu ngân sách được bổ sung một phần không nhỏ từ việc tăng thuế bảo vệ môi trường gấp 3 lần cho các mặt hàng xăng dầu từ 1-5. Ảnh: Minh Tâm

Trước đó, Bộ Tài chính đã từng báo cáo Quốc hội dự kiến thu ngân sách TW năm 2015 giảm khoảng 31.300 tỉ đồng so dự toán (con số được thông qua là 589.807 tỉ đồng) chủ yếu do giá dầu thô giảm. Vậy nhưng, đến hết tháng 11, thu cân đối ngân sách TW đã ước đạt 501.000 tỉ đồng, bằng 86,4% dự toán.

Cụ thể, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 860.100 tỉ đồng, bằng 94,4% dự toán, bằng 92,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội (báo cáo ước thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 927.500 tỉ đồng), tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa 11 tháng đạt 642.700 tỉ đồng, bằng 100,6% dự toán, bằng 93,6% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội  (Bộ Tài chính trước đó báo cáo cả năm thu nội địa được 574.100 tỉ đồng).

Đã có 10 trong số 14 khoản thu đạt và vượt dự toán năm; trong đó các khoản đạt khá là thuế bảo vệ môi trường đạt 185,9% dự toán (chủ yếu do tăng thuế bảo vệ môi trường lên gấp 3 lần đối với mặt hàng xăng, dầu, trừ dầu hỏa từ 1-5-2015); thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 154,5% dự toán; thu khác ngân sách đạt 154,2% dự toán; các khoản thu về nhà, đất đạt 143,1% dự toán; lệ phí trước bạ đạt 127,8% dự toán. Các khoản thu còn lại cũng đạt trên 88% dự toán.

Trong khi đó, thu từ dầu thô 11 tháng chỉ đạt 60.570 tỉ đồng, bằng 65,1% dự toán, bằng 99,3% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội do giá dầu thanh toán bình quân chỉ khoảng 57 đô la Mỹ/thùng, giảm 43 đô la Mỹ/thùng so giá dự toán.

Còn lại, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng ước xấp xỉ 152.300 tỉ đồng (tổng số thu đạt 231.300 tỉ đồng; hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định là 79.000 tỉ đồng), bằng 87% dự toán và mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội (con số báo cáo là 175.000 tỉ đồng).

Bộ Tài chính đánh giá, kết quả thu ngân sách nhà nước đến hết tháng 11 đạt khá, ước thu cả năm sẽ đạt và vượt mức đã báo cáo Quốc hội. Qua đó, số thu ngân sách TW cũng khả quan hơn, mức độ giảm thu khả năng thấp hơn so dự kiến đã báo cáo Quốc hội.

Về chi ngân sách, theo Bộ Tài chính, 11 tháng đạt 1.015.700 tỉ đồng, bằng 88,5% dự toán, tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2014. Trong đó, chi đầu tư phát triển 151.900 tỉ đồng, chi trả nợ và viện trợ 142.400 tỉ đồng; chi kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hành chính 712.500 tỉ đồng.

Qua đó, bội chi ngân sách nhà nước xấp xỉ 155,6 nghìn tỉ đồng, bằng 68,8% dự toán năm (226.000 tỉ đồng).

Cũng theo thông tin từ Bộ Tài chính, tính  đến hết ngày 27-11, bộ này đã huy động cho ngân sách nhà nước được 190.929,6 tỉ đồng qua kênh phát hành trái phiếu, đạt 76,4% kế hoạch là 250.000 tỉ đồng.

Tổng kiểm tra thuế, hải quan

Theo Bộ Tài chính, trong 11 tháng qua, cơ quan Thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra gần 60.000 doanh nghiệp, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra gần 10.000 tỉ đồng, đã nộp ngân sách khoảng 7.000 tỉ đồng; đồng thời, đã xử lý khoảng 18.900 tỉ đồng tiền nợ thuế từ năm 2014 chuyển sang.

Tương tự, cơ quan Hải quan đã thực hiện khoảng 2.500 cuộc kiểm tra sau thông quan; xử lý truy thu vào ngân sách nhà nước 1.500 tỉ đồng.

Đồng thời, từ đầu năm đến ngày 15-11, thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị xử lý về tài chính số tiền 1.893 tỉ đồng; kiến nghị xử lý tài chính đối với các kết luận đã đưa ra từ năm 2013, 2014, 2015 với số tiền 810 tỉ đồng.

Theo TBKTSG