DRC: Chốt ngày GDKHQ nhận cổ tức 3.000đ cp năm 2015 và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:3

VietTimes -- Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về ngày đăcng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và trả cổ phiếu thưởng của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC-HSX)
DRC: Chốt ngày GDKHQ nhận cổ tức 3.000đ cp năm 2015 và cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10:3

Cụ thể, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 9/6/2016, ngày đăng ký cuối cùng 10/6/2016. Với lý do chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 30%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận 3.000đ). Thời gian thanh toán 15/7/2016. Và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 27.414.000 cổ phiếu.

Năm 2014, DRC chia cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 40%, trong đó thưởng cổ phiếu 10% và trả tiền mặt 30%.

Theo nghị quyết HĐQT ngày 29/3/2016, DRC ước đạt 787 tỷ đồng giá trị sản xuất quý 1/2016, hoàn thành 21% kế hoạch. Tổng doanh thu đạt 783 tỷ đồng, hoàn thành 21% kế hoạch năm và lợi nhuận trước thuế quý 1 đạt 109 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm.

Trong quý II/2016, DRC đặt kế hoạch 1.018 tỷ đồng giá trị sản xuất thực tế, 1.061 tỷ đồng doanh thu và 125 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Hải Sam