Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon

VietTimes -- Trình diễn thời trang tại Lisbon không nằm trong bốn tuần lễ thời trang lớn của thế giới (London, Paris, Milan, New York), nhưng vẫn được coi là một sự kiện quan trọng trong lịch trình của những người theo dõi thời trang châu Âu với những bộ trang phục hút mắt.
Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của David Ferreira.  Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/photo/20160315/1314427.html#ixzz4326Xh4Nz
Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của David Ferreira. Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/photo/20160315/1314427.html#ixzz4326Xh4Nz
Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 1

Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của Olga Noronha.

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 2

Những người mẫu tại cuộc trình diễn thời trang ở Lisbon 

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 3

Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của Rose Palhares.

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 4

Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của David Ferreira.

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 5

Người mẫu tại cuộc trình diễn thời trang ở Lisbon

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 6

Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của Olga Noronha.

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 7

Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của Olga Noronha.

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 8

Người mẫu chuẩn bị cho cuộc trình diễn thời trang ở Lisbon

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 9

 Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của Pedro Pedro.

Đốt mắt với tuần lễ thời trang ở Lisbon ảnh 10

Bộ sưu tập thu đông 2016/17 của David Ferreira.

Theo Sputnik