Đề phòng nguy cơ rơi vào ‘vùng trũng’ công nghệ

Đề phòng nguy cơ rơi vào ‘vùng trũng’ công nghệ

Việt Nam được đang đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số nhanh hàng đầu khu vực và thế giới. Tuy nhiên, nếu không có những sách lược đúng đắn, nguy cơ rơi vào “vùng trũng” của công nghệ hoàn toàn có thể xảy ra.