Điều chỉnh, bổ sung khu dịch vụ tổng hợp Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam

VietTimes -- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Điều chỉnh Quy hoạch chung Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Điều chỉnh Quy hoạch chung Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Theo đó, điều chỉnh mục tiêu của Quy hoạch bổ sung chức năng giáo dục, đào tạo tại Khu Dịch vụ tổng hợp nhằm tăng hiệu quả sử dụng của Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam và làm cơ sở để thực hiện việc đầu tư xây dựng Học viện Dân tộc thuộc Ủy ban Dân tộc.
Theo đó, điều chỉnh Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp là khu phức hợp các dịch vụ du lịch tổng hợp, thể thao có quy mô lớn, kết hợp với hoạt động giáo dục, đào tạo nhằm khai thác có hiệu quả không gian cảnh quan tự nhiên, tăng tính hấp dẫn của dự án, thu hút đầu tư phát triển.
Diện tích Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp được điều chỉnh, bổ sung với tổng diện tích là 138,89 ha, trong đó, diện tích cơ sở giáo dục, đào tạo là 13,5 ha.
Việc đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục, đào tạo tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phải tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, phù hợp với quy định về không gian, cảnh quan kiến trúc tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010.
Hạn chế tối đa việc san lấp làm thay đổi địa hình, đồng thời trồng cây tạo cảnh quan thiên nhiên hiện có; tạo không gian liên kết giữa cơ sở đào tạo, giáo dục với không gian chung các khu chức năng và tổng thể Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Các nội dung khác liên quan đến Quy hoạch chung xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1689/QĐ-TTg ngày 15/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam có tổng diện tích 1.544 ha, thuộc ranh giới hành chính của các huyện Thạch Thất, Ba Vì và thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Mục tiêu, cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Góp phần xây dựng trung tâm hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch mang tính quốc gia; nơi tập trung tái hiện, gìn giữ, phát huy và khai thác các di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc Việt Nam; tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau, giáo dục lòng tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước của công dân Việt Nam; tăng cường tình hữu nghị, hợp tác và trao đổi văn hóa với các dân tộc trên thế giới; phục vụ nhu cầu thăm quan, du lịch và nghiên cứu của nhân dân trong nước và khách quốc tế.
Xây dựng một trung tâm du lịch, dịch vụ, nghỉ ngơi, vui trơi giải trí có quy mô lớn, đồng bộ tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, khai thác các lợi thế sẵn có về tài nguyên văn hóa, thiên nhiên tạo động lực phát triển bền vững.
Làm cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai quy hoạch chi tiết các khu chức năng, thu hút đầu tư và quản lý xây dựng theo quy hoạch.