Đề nghị xem xét thu hồi dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ

VietTimes -- Dự án này của Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam đã được giao đất 9 năm, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng, một phần diện tích đất sử dụng làm bãi trông xe. Các cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã kiến nghị thanh tra, xem xét thu hồi dự án theo quy định.
Khu đô thị Đền Lừ 2, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.
Khu đô thị Đền Lừ 2, thuộc phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai.

Dự án Trung tâm thương mại Đền Lừ có vị trí tại khu Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, do Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam làm chủ đầu tư.

Dự án được giao đất theo Quyết định số 845/QĐ-UBND ngày 22/02/2009, diện tích 5.058m2 và điều chỉnh tại Quyết định 1724/QĐ-UBND ngày 16/4/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

Dự án đã chịu thanh tra và có kết luận thanh tra số 75/KL-STNMT-TTr ngày 14/01/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo số 2651/UBND-ĐT ngày 11/5/2016 chỉ đạo xử lý sau thanh tra, theo đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra hồ sơ giấy chứng nhận đầu tư, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. Sau đó, Sở KHĐT có văn bản số 2453/KH&ĐT-NNS ngày 08/5/2017, đôn đốc chủ đầu tư hoàn thiện đồ án. Hiện dự án vẫn đang tiếp tục trình hồ sơ xin điều chỉnh tiến độ.

Quanh khu đất dự án hiện có tường rào bảo vệ, trên khu đất đã tập kết giáo, cốt pha... Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa triển khai xây dựng. Hiện sử dụng một phần đất của dự án làm bãi trông xe, sử dụng sai mục đích.

Chính vì vậy, cơ quan chức năng của TP Hà Nội đã đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo thanh tra, kiểm tra xem xét thu hồi  dự án theo quy định đối với dự án này.

Theo Điểm i, Khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai 2013 quy định: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng thì bị thu hồi.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng.