Đây không phải máy bay, đây là vật thể bay không xác định (UFO)

Siêu cơ động đã trở thành một trong những tính chất đặc trưng của máy bay tiêm kích Nga, trước hết là dòng Sukhoi, sau đó là tiêm kích MiG đều sở hữu những tính năng bay biến hóa khôn lường. Những kỹ năng đó, báo chí phương Tây gọi là: không phải máy bay mà là vật thể bay ngoài hành tinh.

Đây không phải máy bay, đây là vật thể bay không xác định (UFO)