Đầu tư và Phát triển Sinh Thái chuyển nhượng hơn 34 triệu cổ phiếu VIC

Hiện tổ chức này chỉ còn nắm 6,1% vốn điều lệ của VIC.

Đầu tư và Phát triển Sinh Thái chuyển nhượng hơn 34 triệu cổ phiếu VIC

CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái vừa báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Tập đoàn Vingroup - CTCP (mã VIC).

Cụ thể, công ty này vừa chuyển quyền sở hữu hơn 34,6 triệu cổ phiếu, làm giảm số lượng nắm giữ từ hơn 123,5 triệu cổ phiếu (tương đương 8,47%) xuống còn gần 89 triệu cổ phiếu, chiếm 6,1% vốn điều lệ của VIC.

Đầu tư và Phát triển Sinh Thái cho biết, lý do thay đổi sở hữu là do chuyển quyền sở hữu cổ phiếu do chia tách doanh nghiệp. Ngày thay đổi sở hữu là ngày 18/6.

Tập đoàn Vingroup vừa thông báo kế hoạch phát hành thêm cổ phần để trả cổ tức. Theo đó, tỷ lệ chi trả là 1000:258, tương đương cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 258 cổ phần.

Tổng số cổ phiếu VIC hiện tại là 1.458.788.685 cổ phiếu, do đó, với tỷ lệ trả cổ tức 1000:258, công ty sẽ phát hành thêm khoảng hơn 376 nghìn cổ phiếu để trả cổ tức trong đợt này. Tổng số cổ phiếu VIC sau đợt phát hành thêm là hơn 1,8 triệu cổ phiếu.

VIC cho biết, nguồn tiền để trả cổ tức sẽ được lấy từ lợi nhuận sau thuế luỹ kế năm 2014 và quý I năm 2015 của công ty.

Theo: BizLive