Đài Loan nhận lao động khán hộ công và nghề cá của VN

Đến ngày 14-8, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã lựa chọn được 47 doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia thí điểm cung ứng lao động khán hộ công và 14 doanh nghiệp cung ứng lao động thuyền viên tàu cá gần bờ sang Đài Loan làm việc.
Có 14 doanh nghiệp được phép thí điểm đưa lao động là thuyền viên sang Đài Loan làm việc
Có 14 doanh nghiệp được phép thí điểm đưa lao động là thuyền viên sang Đài Loan làm việc

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, đây là chương trình giới thiệu doanh nghiệp để phía Đài Loan cho phép thực hiện thí điểm hoạt động dịch vụ đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan trong hai nghề khán hộ công (chăm sóc người già, người bệnh tại nhà) và thuyền viên tàu cá gần bờ.

Hiện nay, Cục Quản lý lao động vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và xử lý các hồ sơ của doanh nghiệp đề nghị được giới thiệu với phía Đài Loan để cung ứng dịch vụ này. Doanh nghiệp đưa lao động sang Đài Loan làm việc phải đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thời gian đào đạo. Đặc biệt, doanh nghiệp phải đảm bảo yêu cầu không bị xử phạt vi phạm hành chính do đưa người lao động ra nước ngoài làm việc, không có vụ việc nghiêm trọng phát sinh kéo dài, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của nhiều người lao động.

Theo Cục quản lý lao động ngoài nước, Đài Loan đã chính thức tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam làm hai nghề khán hộ công gia đình và thuyền viên tàu cá đánh bắt gần bờ vào đầu tháng 6 vừa rồi sau 10 năm đóng cửa đối với hai nghề này do tỷ lệ lao động hết hợp đồng nhưng không trở về nước ở mức cao.

Ngày 23-7, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có Công văn số 1063/QLLĐNN-ĐL-CM hướng dẫn các doanh nghiệp về đào tạo nghiệp vụ, ngoại ngữ và bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động đi làm khán hộ công gia đình tại Đài Loan.

Sáu tháng đầu năm đưa được 68.523 lao động ra nước ngoài làm việc

Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp cho Cục Quản lý lao động, tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 7 năm 2015 là 12.350 lao động. Trong đó, Đài Loan vẫn là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất, đạt 5.717 lao động, Nhật Bản: 3.407 lao động, Hàn Quốc: 1.071 lao động, Malaysia: 1.045 lao động, Ả rập - Xê út: 202 lao động, Macao: 85 lao động và các thị trường khác.

Như vậy, trong 7 tháng đầu năm 2015, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 68.523 lao động (21.059 lao động nữ) bằng 106,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đặt mục tiêu đưa được 90.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo TBKTSG