Đà Nẵng đứng top 3 tỉnh thành về ứng dụng CNTT năm 2019

VietTimes – Theo báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của Bộ TT&TT, Đà Nẵng đã đứng top 3 tỉnh thành về ứng dụng CNTT năm 2019.
Một góc TP Đà Nẵng
Một góc TP Đà Nẵng

Tại hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử diễn ra mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử  -chủ trì, Bộ TT&TT đã công bố báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh/TP trực thuộc trung ương năm 2019.

Theo báo cáo, TP Đà Nẵng xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng chỉ số đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; xếp hạng thứ ba về chỉ số Hạ tầng kỹ thuật CNTT; xếp thứ ba về chỉ số Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng CNTT của các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương năm 2019.

Đặc biệt, Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng (https://danang.gov.vn) thuộc nhóm top 5 tỉnh thành trên bảng xếp hạng 63 tỉnh, TP năm 2019. Việc đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT năm 2019 dựa trên 6 hạng mục: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; ứng dụng CNTT trong hoạt động; trang/cổng thông tin điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; cơ chế, chính sách và quy định cho ứng dụng CNTT; nhân lực cho ứng dụng CNTT.

Cũng theo báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến hết tháng 7/2020, 100% các bộ, ngành, tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và 96% quận, huyện, thị xã đã được kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng; 21 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 55 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, đạt tỷ lệ 82,61%. Tỷ lệ trao đổi văn bản dưới dạng điện tử trên toàn quốc đạt 88,53%. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình cả nước đạt khoảng 15,91%, trong đó tỷ lệ tại 9 bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 11 tỉnh, TP đạt trên 30%. Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông đạt tỷ lệ 100%. 

Về kết quả xếp hạng chính phủ điện tử năm 2020, Việt Nam tăng 2 bậc, xếp hạng thứ 86/193 quốc gia, 24/47 châu Á và 6/11 Đông Nam Á. Chỉ số tổng hợp của Việt Nam là 0,6667, cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực, thuộc nhóm quốc gia ở mức cao. Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025, các bộ ngành, địa phương đã thực hiện hoàn thành dứt điểm 62/76 nhiệm vụ có thời hạn cụ thể.