Đà Nẵng chỉ đạo liên Sở xem xét quy hoạch bán đảo Sơn Trà

VietTimes -- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng vừa ra văn bản giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở ngành và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo liên Sở phối hợp báo cáo trước ngày 23/5.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam liên quan Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng), UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo liên Sở phối hợp báo cáo trước ngày 23/5.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TNMT, Sở Du lịch, Sở NN và PTNNT, Sở KHĐT, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, UBND quận Sơn Trà và các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, liên quan Công văn số 4920/VPCP-KGVX ngày 12/5/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc Quy hoạch tổng thể phát triển Khu Du lịch Quốc gia Sơn Trà (Đà Nẵng).

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao cho ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai văn bản của Văn phòng chính phủ, báo cáo UBND TP trước ngày 23/5 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2017.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 4920/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 

VietTimes, Đà Nẵng, Sở Xây dựng, ý kiến chỉ đạo, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Quy hoạch tổng thể, phát triển Du lịch Quốc gia, Sơn Trà
Công văn của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo thực viện văn bản của Văn phòng Chính phủ

Văn bản tiếp theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 1 văn bản số 3206/VPCP-KGVX ngày 3/4/2017 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo xem xét một cách thật sự khoa học và cầu thị kiến nghị của Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu kịp thời thông tin đầy đủ cho công luận, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/5/2017.