Cuối tháng 9/2016, cầu Hạc Trì sẽ chịu giám sát doanh thu

VietTimes Tổng cục Đường bộ vừa quyết định sẽ kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với trạm thu phí cầu Hạc Trì thuộc tỉnh Phú Thọ. Đây là trạm thu phí riêng của cầu Hạc trì, do Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì quản lý.
Trạm thu phí cầu Hạc Trì
Trạm thu phí cầu Hạc Trì

Theo quyết định của Tổng cục Đường bộ, thời gian tiến hành kiểm tra giám sát thu phí tại cầu Hạc Trì sẽ diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 20 đến 30/9.

Theo kế hoạch, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra, giám sát việc xuất, thu hồi vé và doanh thu từng ca trực. Và giám sát công tác hệ thống thiết bị phòng hậu kiểm, soát vé bên ngoài cabin, thu phí, việc tuân thủ về tổ chức giao thông qua cầu Việt Trì, cầu Hạc Trì, xác định lưu lượng xe qua trạm thu phí cầu Hạc Trì.

Mục tiêu của việc tiến hành kiểm tra, giám sát là căn cứ trên nội dung kêu cứu của chủ doanh nghiệp dự án BOT này. Theo đó, lưu lượng xe qua cầu thấp hơn mức dự tính khi lập dự án, lại bị chia sẻ phương tiện với cầu Việt Trì nên doanh thu bị giảm mạnh, không đủ nuôi bộ máy quản lý và trả nợ ngân hàng.

Theo Tổng cục Đường bộ, qua đợt kiểm tra giám sát này, nếu thực sự lưu lượng xe qua trạm không đảm bảo, thì sẽ đề xuất với Bộ GTVT, Bộ Tài chính để đàm phán lại phương án tài chính cho nhà đầu tư.

Theo tính tính toán ban đầu của chủ đầu tư, doanh thu thu phí cầu Hạc Trì năm 2016 theo phương án đã được phê duyệt phải đạt 138 tỉ đồng/năm, hoặc 11,5 tỉ đồng/tháng.