Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng

Nhìn những bức ảnh dưới đây, chắc hẳn bạn cũng mơ ước ở hữu một chú thú cưng? Đây có thể coi là 1001 tư thế ngủ khó đỡ nhất của năm. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 4
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 5
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 6
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 7
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 8
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 10
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 11
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 12
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 13
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 14
Cười ngất với 1001 tư thế ngủ khó đỡ của thú cưng ảnh 15
  Tú Phương