CTIN lãi gấp đôi so với nửa đầu 2019

VietTimes – Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CTIN đạt 562 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 36 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 22% và 36% kế hoạch cả năm 2020.

Ảnh minh họa (Nguồn: CTIN)

Ảnh minh họa (Nguồn: CTIN)

CTCP Viễn thông – Tin học Bưu Điện (CTIN – Mã CK: ICT) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, trong quý 2/2020, doanh thu thuần của CTIN đạt 334 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 2,25 lần lên mức 27 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của CTIN đạt 562 tỷ đồng, tăng 6,74% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận gộp tăng 9,53 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 19,38%. Lợi nhuận sau thuế tăng gấp gần 2 lần lên mức 36 tỷ đồng.

Nguyên nhân làm doanh thu của CTIN tăng là các dự án gối từ năm 2019 chuyển qua hoàn thành trong quý 1/2020 nhiều hơn cùng kỳ năm trước.

CTIN là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và tự động hóa tòa nhà thông minh.

Hiện nay, CTIN đang cung cấp các sản phẩm phần mềm cho doanh nghiệp, viễn thông và bưu chính, đồng thời bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin.

Tính đến ngày 30/6/2020, tổng tài sản của CTIN đạt 1.721 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 666 tỷ đồng. Vốn điều lệ của CTIN là 321,85 tỷ đồng, cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 31,43% vốn.

Năm 2020, CTIN đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất tối thiểu đạt 2.547 tỷ đồng, tăng 11% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận sau thuế tăng 10% lên 98,74 tỷ đồng.

Về cổ tức, năm 2019, CTIN chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, tương ứng hơn 48 tỷ đồng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng đặt kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ từ 10%-12%./.