CTCP Sông Đà 5 lập văn phòng đại diện ở Myanmar

VietTimes -- Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Sông Đà 5 (Mã CK: SD5) vừa có quyết định thành lập Văn phòng đại diện CTCP Sông Đà 5 tại Myanmar trực thuộc CTCP Sông Đà 5, kể từ ngày 15/9/2016.
CTCP Sông Đà 5 lập văn phòng đại diện ở Myanmar
CTCP Sông Đà 5 lập văn phòng đại diện ở Myanmar

Văn phòng đại diện này hoạt động với chức năng nhiệm vụ là nghiên cứu thị trường, cung cấp thông tin, quảng bá thương hiệu, tiếp xúc, làm việc với các cơ quan Nhà nước, tiếp cận thị trường để tiếp thị đấu thầu các dự án tại Myanmar.

Trước đó, HĐQT SD5 đã có nghị quyết số 32/2016/NQ-SD5-HĐQT ngày 10/8/2016 về việc thông qua chủ trương thành lập Văn phòng Đại diện CTCP Sông Đà 5 tại Myanmar.

Tiền thân CTCP Sông Đà 5 là Công ty Sông Đà 5 trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà được chuyển đổi theo quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 4 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Hoạt động chính của công ty là xây dựng các, lắp đặt vận hành các nhà máy thủy điện nhỏ và vừa, xây dựng công trình đường bộ, xây dựng công trình công nghiệp…Một số các dự án SD5 đã triển khai có thể kế đến như: Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Sơn La, Thủy điện Nậm Nghiệp, Thủy điện Tuyên Quang…

Hiện tại, công ty có 1 công ty con là CTCP Thủy điện Sông Chảy 5. Tính đến 30/6/2016, Tổng Tài sản của SD5 đạt 2.048 tỷ đồng, doanh thu thuần đạt 587 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 17 tỷ đồng. Công ty và công ty con hiện có 1466 nhân viên.