Tổng công ty Sông Đà đính chính thông tin về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng

Tổng công ty Sông Đà đính chính thông tin về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng

VietTimes -- Sau khi VietTimes đăng tải bài viết Về lô trái phiếu mệnh giá 1.250 tỷ đồng của Tổng công ty Sông Đà, trong đó phản ánh nội dung thông tin chưa đồng nhất về việc Tổng công ty Sông Đà (Sông Đà) từng phát hành lô trái phiếu có mệnh giá 1.250 tỷ đồng cho Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà (SDFC), ngày 29/11/2017, Sông Đà đã có công văn số 1861/TCT-TCKT gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đính chính thông tin Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.
Phiên IPO lịch sử của Tổng công ty Sông Đà sẽ diễn ra vào ngày 25/12

Phiên IPO lịch sử của Tổng công ty Sông Đà sẽ diễn ra vào ngày 25/12

VietTimes – Thay vì chỉ IPO 18,82% cổ phần như kế hoạch ban đầu - trong khi 30% cổ phần được chào bán cho nhà đầu tư chiến lược, ngày 25/12/2017 tới đây, toàn bộ 48,82% cổ phần công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà sẽ được đấu giá công khai tại HNX. Tổng công ty này sẽ được cổ phần hóa mà không có nhà đầu tư chiến lược. Sự thành công của phiên IPO sẽ được quyết định và phản ánh sức hấp thụ của thị trường.