Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015

Hoạt động diễn tập Strike Saber là một phần của hệ thống các cuộc diễn tập của NATO ở Đông Âu với mật danh Allied Shield. Hệ thống bao gồm bốn đợt diễn tập riêng: BALTOPS 2015, Saber Strike, Noble Jump và Trident Joust.

Hành quân diễn tập của NATO

Hành quân diễn tập của NATO

Các hoạt động diễn tập Saber Strike diễn ra tại Ba Lan, Latvia, Lithuania và Estonia. Tham gia diễn tập là các đơn vị từ lữ đoàn cơ giới Ba Lan, các đơn vị pháo binh Đức, lực lượng tăng thiết giáp của Đan Mạch và Mỹ với tổng quân số khoảng hai nghìn người.

Trên thao trường quân sự Ba Lan, cuộc diễn tập gồm hai phần: Phần chiến thuật bao gồm các chiến thuật phòng ngự, tấn công và đột kích. Phần hai là xạ kích bằng các loại vũ khí trong biên chế, bao gồm các kỹ năng triển khai hỏa lực trong chiến thuật chiến đấu tấn công và phòng ngự.

Cuộc diễn tập có sử dụng đến 500 phương tiện quân sự bao gồm: tăng T-72, M1 Abrams, Leopard 2A5, xe chiến đấu bộ binh cơ giới, nhiều tổ hợp pháo phản lực M270, pháo tự hành 155-mm, pháo tự hành PzH2000, tên lửa chống tăng Spike, máy bay trực thăng AH-64 Apache, các máy bay chiến đấu F-16 và máy bay ném bom B-52

Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 1
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 2
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 3
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 4
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 5
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 6
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 7
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 8
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 9
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 10
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 11
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 12
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 13
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 14
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 15
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 16
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 17
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 18
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 19
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 20
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 21
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 22
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 23
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 24
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 25
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 26
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 27
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 28
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 29
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 30
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 31
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 32
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 33
Chùm ảnh NATO phô diễn sức mạnh quân sự trong diễn tập Saber Strike 2015 ảnh 34

Trịnh Thái Bằng theo QPAN