Chưa triển khai thu phí không dừng, Tasco - VETC đã đòi thêm 15 triệu USD

Hàng loạt điều kiện vừa được Tasco - VETC đặt ra với Bộ Giao thông để hoàn thành việc lắp đặt xong thiết bị thu phí không dừng tại 28 trạm thu phí trước 1/7/2016.
rạm thu phí BOT QL1 tại km 604+700 xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình.
rạm thu phí BOT QL1 tại km 604+700 xã Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình.

Điều kiện nặng nhất mà Liên danh Tasco- VETC - nhà đầu tư Dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc (giai đoạn 1) theo hình thức BOO đặt ra cho Bộ Giao thông chính là phải được bổ sung 15 triệu USD vào tổng mức đầu tư Dự án nếu muốn hoàn thành việc lắp đặt xong thiết bị không dừng tại 28 trạm thu phí trước 1/7/2016.

Theo ông Vũ Quang Lâm – đại diện nhà đầu tư, trong quá trình làm việc với đối tác cung cấp cung nghệ Đài Loan, Tasco –VETC được thông báo rằng, với tiến độ cấp bách như vậy thì sẽ phải huy động một lực lượng chuyên gia rất lớn từ nước ngoài để triển khai thực hiện dự án.

Điều này dẫn đến phát sinh chi phí rất lớn để thuê các chuyên gia nước ngoài trong thời gian 3 tháng với kinh phí phát sinh khoảng 15 triệu USD.

Nhà đầu tư BOO này còn muốn Bộ Giao thông và Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký kết Hợp đồng dự án BOO trước ngày 25/4/2016 để Ngân hàng có cơ sở ký kết hợp đồng tín dụng cho dự án. Lý do được đưa ra là Ngân hàng chỉ đồng ý giải ngân khi có Hợp đồng dự án BOO được ký kết chính thức.

Tasco – VETC đề nghị  Bộ Giao thông chỉ đạo tất cả các Nhà đầu tư BOT ký kết Họp đồng dịch vụ thu phí ETC trước ngày 10/5/2016 làm cơ sở để Liên danh TASCO-VETC tổ chức lắp đặt thiết bị và vận hành chính thức hệ thống thu phí ETC tại trạm…

Tasco – VETC khẳng định, nếu tất cả các điều kiện nêu trên đều được đáp ứng thì nhà đầu tư mới có đầy đủ cơ sở pháp lý để huy động mọi nguồn lực về tài chínhvà nhân lực để triển khai dự án đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Bộ GTVT.

“Trường hợp bất cứ điều kiện nào nêu trên không đáp ứng thì tiến độ dự án sẽ bị dãn theo thời gian phù hợp với thời gian hoàn thành của các điều kiện nêu trên”, ông Lâm nhấn mạnh.

Trước đó, liên danh Tasco VETC được Bộ Giao thông chỉ định là nhà đầu tư và vận hành hệ thống thu phí ETC vừa trúng thầu dự án thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc-giai đoạn 1 áp dụng cho 28 trạm trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên theo hình thức Hợp đồng BOO (xây dựng-sở Hữu-kinh doanh).

Thời hạn khởi công, hoàn thành xây dựng, kinh doanh, chuyển giao công trình dự án được ấn định là 2016-2018. Tổng mức đầu tư và tổng vốn của dự án thu phí tự động không dừng (ETC) là 1.524 tỷ đồng. Thời gian sở hữu và kinh doanh dự kiến 20 năm, thời gian kinh doanh chính thức được xác định trong quá trình thương thảo, đàm phán hợp đồng dự án..

Về giá dịch vụ, trong 3 năm đầu tiên, kể từ năm 2016, giá dịch vụ thu phí ETC mỗi trạm thu phí được tính bằng công thức: (số làn ETC tiếp nhận/tổng số làn thu phí) x mức phí quản lý tổ chức thu phí trong hợp đồng BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao).

Từ năm thứ 4 đến năm thứ 8, giá dịch vụ thu phí ETC bằng 8% trên tổng doanh thu thu phí của trạm.
Từ năm thứ 9 đến năm thứ 13, giá dịch vụ thu phí ETC bằng 9% trên tổng doanh thu thu phí của trạm và từ năm 14 trở đi, giá dịch vụ thu phí ETC bằng 10% trên tổng doanh thu thu phí của trạm.

Mức giá dịch vụ thu phí ETC sẽ được xác định dựa trên cơ sở đàm phán, thương thảo hợp đồng dự án và được điều chỉnh cho phù hợp với thực tế trong quá trình triển khai dự án.

Trước mắt, nhà đầu tư được hưởng giá dịch vụ thu phí ETC bằng với chi phí quản lý, tổ chức thu trong các hợp đồng BOT. Trường hợp mức chênh lệch doanh thu thực tế tại các trạm thu phí so với hợp đồng BOT không đủ bù đắp giá dịch vụ thu phí ETC còn thiếu thì kéo dài thời gian thu phí của các dự án BOT sau khi đã hoàn vốn với thời gian thu phí kéo dài đủ để bù đắp giá dịch vụ thu phí ETC còn thiếu đảm bảo hoàn vốn cho nhà đầu tư.

Theo Đầu tư